About Us

SbuildingThe Department was founded in 1992. The former English Section within the Department of Social Sciences and Languages as well as the English Department in the beginning stages of its development were created mainly by foreign experts recruited for the Czech Republic by the British Council, United States Information Service (USIS), East European Partnership (EPP), Peace Corps and other foreign institutions.

At present, the Department is involved in the structured programme. In addition, the department trains those students of the Department of Primary School Education who wish to specialise in teaching English. The Department is also in charge of teaching and examining students in English who are from all other departments at the Faculty of Science, Humanities and Education (English for Non-Specialists). The English Department also organizes Culture Talks each semester. It is currently the seat of the Regional Centre of the Association of Teachers of English of the Czech Republic (ATE CR). Read more about other activities of the Department.

Print

Culture Talk - Borders

Written by Zénó Vernyik on . Posted in News

The Borders and Migration Research Group and the English Department cordially invite you to a public lecture on the issues of borders and transnational existence, as represented in the art of the singer-songwriter Sixto Rodriguez, the street artist JR, and the performace artist and storyteller John G. Rives.

jr - tecate border patrol horizontal

Borders, transgressions and Transnational Turns

in the Art of Sixto Rodriguez, JR and John G. Rives

 

Dr. Habil. Réka M. Cristian, Ph.D.
 
Director, Inter-American Research Center
Head, Department of American Studies
 
University of Szeged, Hungary
 
The presentation is followed by a Q/A session, allowing for a discussion of the topic and its general context.
 
November 24, 2017 – Room P300, 12:30 – Building P
Print

Dr. Andrew Killen's Presentation

Written by Zénó Vernyik on . Posted in News

The Department of Primary Education and the English Department cordially invite you to a

presentation and discussion held by

killen

Dr. Andrew Killen

Lecturer, School of Education, University of the West of Scotland

about his university and the Scottish education system.

Tuesday, November 14, 2 pm, Room P201, Building P

 

Print

Culture Talk - Molvania

Written by Zénó Vernyik on . Posted in News

The Borders and Migration Research Group and the English Department cordially invite you to a public lecture on the fictional travel guide Molvania: A Land Untouched by Modern Dentistry in terms of its representation of Eastern European stereotypes and its symbolically liminal position at the imaginary border of East and West.

Molvania400px

Crossing the Molvanian Border

A European Country Unlike Any Other?

 

Andrei Rogatchevski

Professor

Border Poetics / Border Culture Researh Group

University of Tromsø – The Arctic University of Norway

The presentation is followed by a Q/A session, allowing for a discussion of the topic and its general context.

​Prof. Rogatchevski's (2014) publication on the topic can be downloaded from here (after registration).

 

October 3, 2017 – Room P100, 16:10 – Building P

Print

Možnosti výjezdu studentů na letní školy

Written by Lada Vondrušková on . Posted in News

Jedná se o možnost výjezdu do zahraničí na letní školu, přičemž Zahraniční oddělení hradí školné (proti faktuře).

Termín zadosti byl zrušen, takže je možno zadat průběžně kdykoli. Podrobnější informace má paní Radka Přeučilová z kanceláře Erasmus.

Všechny informace a připravené formuláře jsou k dispozici na:

http://www.tul.cz/verejnost-a-media/mezinarodni-spoluprace/mobilitni-program-rektora-tul-na-vyjezdy-na-letni-skoly-v-zahranici-a-studium-na-partnerskych-skolach-v-zemich-mimo-eu

V rámci tohoto programu určeného pro studenty z bakalářských a magisterských programů TUL budou finančně  podporovány dva typy mobilit:

- účast na letní škole v zahraničí

- studijní pobyt na partnerské škole TUL mimo EU (zahraniční VŠ instituce a TUL si vzájemně pro své studenty prominou školné).

Contact

Address
English Department
Faculty of Science, Humanities and Education
Technical University of Liberec, Komenského 314/2
460 05 Liberec 5, Czech Republic

Delivery address
English Department
Faculty of Science, Humanities and Education, 
Technical University of Liberec, Studentská 1402/2
461 17 Liberec 1, Czech Republic

Syllabi

folders