Skip to main content

Teaching English in primary schools

Učitelství anglického jayzka pro 1. stupeň

Curriculum

Compulsory Elective Courses - Block E
Course Title (Czech/English)SemesterCode
Praktický jazyk 1 / Practical Language 1
Summer
PA1M
Praktický jazyk 2 / Practical Language 2
Winter
PA2M
Praktický jazyk 3 / Practical Language 3
Summer
PA3M
Praktický jazyk 4 / Practical Language 4
Winter
PA4M
National School - Foreign Language with Methodology
Course Title (Czech/English)YearSemesterCode
Cizí jazyk AJ 1 / English 1
2
Winter
CA1M
Cizí jazyk AJ 2 / English 2
2
Summer
CA2M
Cizí jazyk AJ3 / English 3
3
Winter
CA3M
Didaktika AJ 1 / EFL Methodology 1
3
Winter
DA1M
Cizí jazyk AJ4 / English 4
3
Summer
CA4M
Didaktika AJ 2 / EFL Methodology 2
3
Summer
DA2M
Cizí jazyk AJ 5 / English 5
4
Winter
CA5M
Didaktika AJ 3 / EFL Methodology 3
4
Winter
DA3M
Cizí jazyk AJ 6/ English 6
4
Summer
CA6M
National School - Specialization in English with Methodology- Compulsory Courses
Course Title (Czech/English)YearSemesterCode
PAJ - Konverzace 1 / English Conversation
2, 3
Winter
KONM
Jazykový seminář / Linguistic Seminar
2, 3
Summer
JSM
PAJ - Příprava učebních materiálů / Preparation of teaching materials
4
Winter
PUNM
PAJ -Alternativní formy výuky / Teaching alterlatives
4
Summer
AFNM
Didaktika AJ 4 / EFL Methodology 4
5
Winter
DA4M
Dětská literatura / Children's Literature
3
Summer
DELM
PAJ - anglický jazyk pro 1. st. / English for the Primary School
5
Summer
CA7M