Study English in Liberec


budova p

Founded in 1992, the English Department has been educating successful teachers and experts for more than 25 years. Some reasons to choose one of our programs:

  • Located in the heart of the city, next to a park, in a recently reconstructed building with well-equipped classrooms, including a language lab.
  • A truly international staff: 8 members are from abroad, 2 are native speakers of English.
  • Many faculty members hold degrees from major British and Irish universities (St Anne's College, Oxford; University of Edinburgh; Trinity College, Dublin; University of Reading).
  • Erasmus+ exchanges with universities in the UK, Norway, Sweden, Spain (including the Canary Islands), Italy and Portugal amongst others.
  • It is possible to study English in combination with German, Spanish or Czech, Physical Education or ICT, amongst others.

 

 Follow our Facebook page

Find out more about our programs

Meet our alumni

Read what they write about us

Browse through our books

Print

Culture Talk by Einat Adar

Written by Zénó Vernyik on . Posted in News

"Did You Ever See My Eyes?": Modernist Representations of Blindness

Einat Adar, Ph.D. (South Bohemian University, České Budějovice)

Friday, November 12, 8.50, Room P100

einat 01

Print

Invitation to lecture and workshop by Martina Devlin

Written by Lada Vondrušková on . Posted in News

The Department of English would like to invite students and staff of the TUL to attend the guest lecture delivered by the Irish writer and journalist of great renown, Martina Devlin.

Website byline pic
 
HOW WOMEN TOOK ON THEIR WORLD
For centuries, daring women have defied the limitations of their world and changed things for the better. Their stories are ripe for both fiction and biography. But how does a writer bring them to life?

The lecture will take place on November 5th, at 2:20PM in room P101.
 

Martina Devlin is a successful historical fiction writer who blends fact and fiction in an imaginative way in her short story collection,Truth & Dare. Apart from the talk on Friday, she will facilitate a creative writing master class in which she will share insights, among others, into how to make figures from history seem relevant today.

The workshop will take place on November 6th, from 9 to 12:30 in the P building. Booking is essential as there is a limited number of spaces available. Those interested should contact Dr. M. Marková.

Print

Survival Guide

Written by Zénó Vernyik on . Posted in News

If you are not sure you understand what you are required to do, how things work or what some technical term about university studies means, start by taking a look here. Or even better, watch our vice-dean's commentary of the same document here.

Still unsure? More questions? Contact your tutor, Mrs. Nicola S. Karásková.

News from the Faculty

Aktuality

  • Platná mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví vztahující se na vysoké školy jsou průběžně aktualizována na webu MŠMT:https://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/mimoradna-opatreni-ministerstva-zdravotnictvi-vztahujici-se Upřesňující informace pro provoz TUL jsou publikovány na:https://www.tul.cz/univerzita/uredni-deska/covid-19/ Zkoušky O způsobu zkoušení (i zápočtových testů) rozhodne vždy vyučující, je však preferována prezenční forma. SZZ se konají pouze prezenčně. V případě zkoušek (výuky, konzultací)  platí, že  není v žádném vládním opatření zakotvena povinnost vyžadovat od studentů potvrzení o testování, prodělání či očkování (pro ubytované na kolejích, akademické obřady ale ano). Prosíme ale studenty, aby ve vlastním zájmu a v zájmu svých kolegů nepřistupovali k možné nákaze a přenosu Covidu lehkovážně.  Dále platí povinnost nosit respirátor v prostorách VŠ, přičemž platí výjimky pro: studenty při vzdělávání, kteří sedí v lavici, a pokud je na tomto vzdělávání současně přítomno nejvýše 50 studentů, zkoušené a zkoušející při zkoušce, pokud všechny osoby udržují vzdálenost alespoň 1,5 metru. Pohled na on-line versus prezenční přístup, nošení respirátorů, dokladování bezinfekčnosti apod.  ale určitě není jednotný (jak u studentů, tak i u vyučujících).  Vyučující byli požádání, aby se snažili při zkouškových termínech se s studenty domluvit na jejich organizaci. Prosíme, respektujte, že dohoda není snadná, že je nutné se podřídit většině a že definitivně rozhoduje vyučující.  Testování zaměstnanců Testování nebude probíhat centrálně jako loni na jaře, ale bude se jednat o samotestování na katedrách, které obdrží od děkanátu k tomuto účelu testovací sady. Testování v tomto režimu začne 17. 1., není-li zaměstnanec přítomen na pracovišti, testování se provede v den jeho příchodu na pracoviště. Frekvence testování je obecně stanovena 2x týdně, v podmínkách FP následující testování zaměstnance proběhne vždy třetí den po předchozím testování. Pokud zaměstnanec není v tento den na pracovišti, pak v nejbližší následující den jeho příchodu na pracoviště. Zaměstnavatel je povinný vést evidenci testů, k tomu slouží portál https://liane.tul.cz/covid/. Je nutné tam ihned po provedení testu výsledek uvést. TUL (rektorát) bude každý den exportovat zprávu hygieně. Za každý provedený test dostane TUL finanční náhradu, pokud test bude proveden, ale nezaznamenán do systému, úhrada za test bude naúčtována příslušné katedře. Testovat se nemusí ten, kdo podstoupil v posledních 72 hodinách PCR test nebo v posledních 24 hodinách antigenní test, provedený zdravotnickým pracovníkem (obé s negativním výsledkem) nebo podstupuje preventivní testování u jiného zaměstnavatele, jehož je zaměstnancem. Ve všech případech je ale tuto informaci nutné zadat na https://liane.tul.cz/covid/ Pokud vyjde test pozitivní, zaměstnanec opustí pracoviště (a zadá co nejdříve tuto informaci do portálu https://liane.tul.cz/covid). Automaticky je tak v karanténě, a to na pět pracovních dnů. Pokud zaměstnanec podstoupí v době karantény PCR test s negativním výsledkem, hygiena mu karanténu ukončí. Zaměstnanci náleží "izolačka"  (https://www.mpsv.cz/izolacka), ale je možný výkon práce z domova, což preferujeme. Po ukončení pětidenní karantény se zaměstnanec může vrátit na pracoviště, musí „jen“ podstoupit kontrolní testování na katedře, pokud však přetrvávají příznaky, je vhodné kontaktovat obvodního lékaře, v principu je ale možné se vrátit do zaměstnání po dvou dnech po odeznění příznaků. Tento režim testování má platit 2-3 týdny. Za konkrétní organizaci na katedře odpovídá vedoucí katedry. Pro stav nejvyšší nouze je několik testovacích sad na vrátnici budovy P a děkanátu. Pokud se objeví u zaměstnance jakékoliv příznaky Covidu v době mezi testy (nebo test bude negativní), ale i jiného respiračního onemocnění, a pokud není nezbytně nutná jeho přítomnost na pracovišti, vedení preferuje v uvedeném období práci z doma, případně pobyt na pracovišti na nezbytně nutnou dobu s maximální ohleduplností na ostatní (nošení respirátoru, odstup apod.). Prosba vedení FP zaměstnancům a studentům Mějte na paměti, že situace se vzhledem k nástupu mutace omikronu může velmi rychle měnit. Počítejte s variantou, že nezanedbatelná část studentů a vyučujících v lednu a únoru onemocní. Bude proto nutné např. vypsaný prezenční termín kvůli onemocnění či karanténě vyučujícího rychle změnit, student se nebude moci vypsaného termínu zúčastnit a sdělí to na poslední chvíli … Prosíme proto o pochopení, že to v následujícím období asi nebude úplně snadné a bude nutné reagovat na okamžitou situaci, nezbytné bude pochopení jak ze strany vyučujících, tak ze strany studentů. Děkujeme, vedení FP TUL 

  • Na katedře pedagogiky a psychologie FP TUL proběhla ve středu 15. 12. 2021 Studentská konference – Pedagogické horizonty 2021 na téma Inovativní a alternativní pedagogické koncepce v současné společnosti. Cílem této studentské konference bylo představit z různých úhlů pohledu inovativní a alternativní koncepce, které poukazují na současné trendy ve vzdělávání – otevřený a partnerský přístup, konstruktivistické učení, diverzitu, zásady inkluzivní pedagogiky či zdravého učení.

  • Další live stream přednášky v rámci semináře Matematické problémy nematematiků se koná již tuto středu 15. 12. 2021 od 17.30 hodin v posluchárně G312 (budova G - Univerzitní nám. 1410/1, Liberec). O modelování v behaviorální ekonomii bude přednášet doc. RNDr. Filip Matějka, Ph.D. z CERGE-EI v Praze.

Contact

Address
English Department
Faculty of Science, Humanities and Education
Technical University of Liberec, Komenského 314/2
460 05 Liberec 5, Czech Republic

Delivery address
English Department
Faculty of Science, Humanities and Education, 
Technical University of Liberec, Studentská 1402/2
461 17 Liberec 1, Czech Republic